آشنایی با انواع منابع برق اضطراری و یو پی اس

 برق اضطراری  اماکن  برخی ازسیستمهای حساس ومهم در منازل و اماکن عمومی یا در ادارات و کارخانه هاباید هنگام قطع برق شهر به طریقی از یک منبع تغذیه دیگر استفاده کنند و به کار خود ادامه دهند.منابع تغذیه ای که  وظیفه تامین برق را در هنگام قطع برق شبکه به عهده دارند منابع تغذیه اضطراری …

آشنایی با انواع منابع برق اضطراری و یو پی اس ادامه »