آیفون ۷s و آیفون ۸ در ماه سپتامبر معرفی میشوند

آیفون ۷s و آیفون ۸ در ماه سپتامبر معرفی میشوند Economic Daily News گزارش داده که آیفون ۷s و آیفون ۸ در ماه سپتامبر معرفی خواهند شد ولی در اکتبر عرضه می شوند.