پای بیلبوردهای تبلیغاتی به آسمان هم کشیده خواهد شد

ممکن است ستاره‌ها نیز رقیب پیدا کنند. یک کمپانی روسی با نام StartRocket در حال کار روی ساخت بیلبوردهایی درخشان برای قرار گرفتن در آسمان است.