چگونه از کامپیوتر ایمیج image بگیریم

چگونه از کامپیوتر ایمیج image بگیریم Reimage کردن یک کامپیوتر معمولآ به منظور فرمت کردن هارد با هدف تعمیر بخش های آسیب دیده انجام می شود